DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES.

Muzeum PRL
Aktualności
Środa 2 stycznia 2019
Ferie w Muzeum PRL-u

Muzeum PRL-u zaprasza na zajęcia feryjne: bezpłatne warsztaty „Wehikuł czasu – Polska sprzed pół wieku” dla przedszkolaków i uczniów klas 1–6 szkoły podstawowej, „Tajemnice starego kina Światowid” – bezpłatne oprowadzania dla zorganizowanych grup młodzieżowych oraz „Okiem Mariana Schmidta” – warsztaty fotograficzne dla licealistów i studentów.

 

„Wehikuł czasu – Polska sprzed pół wieku” na podstawie wystawy fotografii Mariana Schmidta „Inside Poland”.
Warsztaty z kartą pracy dla przedszkolaków i uczniów 1 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Warsztaty bezpłatne w terminach: 16, 17 i 23, 24 I o 10, 10:45 i 11:30. Zapisy przyjmowane są na adres: edukacja@mprl.pl

 

„Tajemnice starego kina Światowid” – oprowadzania dla zorganizowanych grup młodzieżowych.
Oprowadzania w dniach 14 – 25 I w godzinach 10 – 16.

Oprowadzania bezpłatne, termin ustalany indywidualnie; kontakt na adres: edukacja@mprl.pl

 

„Okiem Mariana Schmidta” – warsztaty fotograficzne dla licealistów i gimnazjalistów

na podstawie wystawy „Inside Poland”.

Koszt: 50 zł. Terminy: 21 – 24 I w godz. 10 – 13. Zapisy przyjmowane są na adres: edukacja@mprl.pl

 

Warsztaty prowadzi artysta fotografik Adam Gryczyński (ZPAF). Zajęcia obejmują 4 urozmaicone tematycznie spotkania (21-24 I), każdorazowo 3 godziny (10-13), których celem jest przybliżenie twórczości Mariana Schmidta, a także zaznajomienie uczestników z podstawami fotografii: jej gatunkami, historią, estetyką oraz techniką i cyfrową edycją zdjęć. Koszt: 50 zł. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane w galerii promocyjnej Muzeum PRL-u.

Po zajęciach teoretycznych, inspirując się dorobkiem Mariana Schmidta w zakresie obserwacji otoczenia, poszukiwania motywów, miejsc, zdarzeń i sytuacji, odbędzie się mini-plener w okolicach Placu Centralnego z myślą o gromadzeniu materiału zdjęciowego do publicznej prezentacji. Pożądany będzie własny, cyfrowy aparat fotograficzny i jego elementarna znajomość. Ogólnym przedmiotem warsztatów są podstawy wiedzy na tematy fotograficzne: technikę, dokument, estetykę oraz ich zastosowanie w praktyce. Mają one także pobudzić zainteresowania i aktywność uczestników oraz zachęcić ich do dalszej pracy w wybranym przez siebie gatunku fotografii.

Warsztaty adresowane są głównie do licealistów i studentów

 

Program

 

Dzień pierwszy

 

Prezentacja fotografii dokumentalnej, socjologicznej, krajoznawczej i kreatywnej na przykładzie wybranych twórców z różnych lat. Wybrane elementy i zagadnienia z historii i estetyki fotografii. Tradycyjne tematy fotografii: ludzie, krajobraz, przyroda, architektura, reportaż. Pokaz uzupełniony jest o omówienie prac przez instruktora i rozmowę z uczestnikami, co nastąpi w kontekście ukazania możliwości i praktycznego wykorzystania fotografii reportażowej w procesie rejestrowania rzeczywistości i współczesnego oblicza najbliższego regionu i jego popularyzacji.

 

W drugiej części zajęć nastąpi wprowadzenie w ogólne zagadnienia warsztatowe: pojęcie „camera obscura” i budowa cyfrowego aparatu fotograficznego; migawka, przysłona, celownik, korpus, obiektywy. Podobieństwa i różnice pomiędzy techniką analogową (tradycyjną) a cyfrową. Budowa matrycy. Tajniki warsztatu fotograficznego. Sprzęt i akcesoria.

 

Prośba do uczestników warsztatów o przyniesienie na następne spotkanie do 10 szt. własnych fotografii w postaci plików cyfrowych ewentualnie powiększeń lub wydruków (dowolny temat i format) oraz opowiedzenie o nich i własnych zainteresowaniach.

 

Dzień drugi

 

Prezentacja i omówienie zdjęć przyniesionych przez uczestników. Zagadnienia techniczne: Ekspozycja. Rodzaje temperatury barwowej i pomiar światła. Geometria rozchodzenia się promieni świetlnych. Uczestnicy wykonują zdjęcia ze statywu i z ręki, w świetle żarowym oraz przy użyciu lamp błyskowych, które będą wykorzystane podczas zajęć w mini-studio. Praca z lampami studyjnymi i modyfikatorami światła. Uczestnicy warsztatów będą wykonywać zdjęcia za pomocą aparatu cyfrowego przy użyciu zwykłych (wbudowanych i zewnętrznych) oraz studyjnych lamp błyskowych. Metody techniczne i zasady robienia zdjęć w określonych warunkach. Kontrola oświetlenia. Wady i zalety światła błyskowego.. Kadrowanie, plany, wycinki rzeczywistości, ilość szczegółów. Kolor, forma, kompozycja w praktyce fotograficznej. Planowanie ujęć, dobór stroju, rekwizytów, sprzętu i akcesoriów.. Wykonywanie studyjnych, pozowanych zdjęć portretowych.

 

Dzień trzeci


Plener fotograficzny w najbliższej okolicy w poszukiwaniu ciekawych tematów i motywów. Praca w terenie w oparciu o pozyskaną wiedzę i otrzymane wskazówki.

Uwaga: ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zajęcia te mogą się wyjątkowo odbyć w ostatni dzień warsztatów.

 

Dzień czwarty


Selekcja zgromadzonych zdjęć pod kątem dalszej obróbki i prezentacji. Istotne środki wyrazu i elementy obrazu fotograficznego: forma, kompozycja, kształt, złoty podział, mocne punkty, struktura, faktura, wzór, kontrast, kolor, rozpiętość tonalna, czerń i biel, perspektywa, plany, punkty widzenia, kadr. Omówienie problemów wynikających z niewłaściwej obróbki plików.

Zaznajomienie z terminologią i obsługą komputera wyposażonego w program Photoshop. Fotografowanie, przechowywanie plików i transfer. Głębia koloru, rozdzielczość, formaty plików, tryby obrazu, kompresja, korekta koloru i retusz cyfrowych zdjęć. Kolor czy B&W?

Najczęściej wykorzystywane w praktyce narzędzia występujące w programie Photoshop. Przykłady tworzenia dzięki nim poprawionych obrazów.

Porównanie i ocena efektów pracy uczestników. Omówienie zalet i wad poszczególnych zdjęć. Przygotowanie indywidualnych zestawów w toku wskazówek i konsultacji. Aspekty prawne dotyczące publikacji wizerunku. Opracowanie scenariusza własnej lub zbiorowej prezentacji zdjęć wykonanych podczas warsztatów.

 

Zapisy są przyjmowane do 14 I. Opłata 50 zł będzie przyjmowana przelewem na nr konta:

PKO S.A. O/KRAKÓW 71 1020 2892 0000 5102 0591 0114

Miejsce warsztatów: Muzeum PRL-u, os. Centrum E-1, Nowa Huta

 

Ze względu na warunki atmosferyczne może zaistnieć zmiana w kolejności zajęć dotyczących mini-pleneru.

Zastrzegamy sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć na stronach internetowych, profilach i portalu społecznościowym organizatora.

Nie odpowiadamy za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej organizatora.