DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES.

Muzeum PRL
Aktualności
Poniedziałek 17 grudnia 2018
Informacja o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń systemu kasowego i urządzeń Audio i Video wraz z oprogramowaniem, na potrzeby wystawy „Trasa turystyczna po schronach Nowej Huty” w pomieszczeniu schronu w budynku przy osiedlu Szkolnym 22 i Szkolnym 37, realizowanego w ramach zadania „Muzeum PRL – Podziemna Nowa Huta” finansowanego z budżetu Gminy Miasta Krakowa


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


UNIEWAŻNIENIE


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym
Dot. postępowania publicznego nr ZP.26.3.2018 na: „Dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń systemu kasowego i urządzeń Audio i Video wraz z oprogramowaniem, na potrzeby wystawy „Trasa turystyczna po schronach Nowej Huty” w pomieszczeniu schronu w budynku przy osiedlu Szkolnym 22 i Szkolnym 37, realizowanego w ramach zadania „Muzeum PRL – Podziemna Nowa Huta” finansowanego z budżetu Gminy Miasta Krakowa”
Zamawiający, Muzeum PRL-u (w organizacji), informuje że do w/w postępowania zostało złożone pytanie. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz
z odpowiedzią:
Pytanie Dotyczy:
Części D Urządzenia do stanowisk kasowych: D3 Czytnik do kontroli biletów z bateriami i ładowarką

 

Pytanie do Zamawiającego:
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę minimalnych wymagań dotyczących czytnika kontroli biletów poprzez zastąpienie ich zgodnie z poniższym zestawieniem funkcjonalnym? Jedyne urządzenie spełniające podane w specyfikacji wytyczne pracuje w oparciu o platformę Windows CE, który nie jest już rozwijany i wspierany przez producenta oprogramowania - firmę Microsoft. W tej sytuacji zalecamy zmianę wymagań na umożliwiające dostarczenie nowoczesnego rozwiązania, działającego w oparciu o system Android, które spełniać będzie najważniejszy zapis dotyczący kompatybilności z posiadanym przez Państwa systemem sprzedaży biletów”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę OPZ. Zamawiający posiada wiedzę, że istnieją urządzenia spełniające wymagania opisane w OPZ-PNH w części D pkt. D3


Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 B - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIA (WZÓR)

ZAŁĄCZNIK NR 4 A - WZÓR UMOWY(dla części I-V oraz części VII przedmiotu zamówienia)
ZAŁĄCZNIK NR 4 B - WZÓR UMOWY (dla części VI przedmiotu zamówienia)
ZAŁĄCZNIK NR 5 - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej
Załączniki do OPZ

PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 2018-09-10

S22_E-4.1

S22_M_01

S37_M_01

W22_M_01

W22_M_02

W22_M_03